Get Adobe Flash player

Кампания за събиране на местни данъци и такси за 2019

Уважаеми съграждани!

      Община Искър Ви информира, че от днес 08 февруари 2019 г. стартира новата кампания за събиране на местни данъци и такси за 2019 год. /данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъца, данък върху превозните средства/

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 5 на сто отстъпка .

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

     Местните данъци и такси може да заплатите

 

  1. в брой на касата на общината, находяща се в сградата на общинската администрация в гр. Искър и по кметствата;
  2. по банков път-по сметка на общината Искър;
  3. с пощенски запис и в касите на Български пощи.
  4. ПОС терминал.

 

Уведомяваме гражданите със задължения от предходни години за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху моторните превозни средства да заплатят същите.

При неплатени задължения от предходни години ще се извърши принудително събиране от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Приканвам Ви да проявите по-голяма активност, като от своя страна община Искър предварително Ви благодари.

Като се надявам на Вашето разбиране, оставам

С уважение,

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър