Get Adobe Flash player

Конкурс за длъжността „Здравен медиатор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.02.2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Искър – стая № 203, ет. 2, ще се проведе конкурс за длъжността „Здравен медиатор“
Конкурсът ще се проведе на два етапа – непосредствено един след друг, както следва:
I – ви етап: Преглед на представените от кандидатите документи
II- ри етап: Провеждане на интервю с одобрените напърви етап кандидати