Get Adobe Flash player

Кратковременни прекъсвания на електрозахранването за периода 13.08 – 17.08.2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване
на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с
изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на
съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август – 17 август
2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел
обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за
част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу
които са извършвани планирани дейности.

Община Искър
На 13.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 14.08.2018 г. /07:45 – 16:00 ч./ – Староселци: Васил
Левски
На 15.08.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър
Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева,
Вилхелм ПИк, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме
Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И
Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен

Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й
Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов,
Панайот Хитов, Пеловска, ПИрин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила,
РодоПИ, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара
Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков,
Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра
На 15.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ставерци: Бал Езеро,
Будапеща, Любен Каравелов, Правда, Стадион, Хан Кубрат
На 16.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър Стамболийски, Александър
Стамболийски, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Антон Иванов, Антон Иванов, Асен
Халачев, Асен Халачев, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил
Левски, Васил Левски, Васил Левски, Вела Пеева, Вела Пеева, Вела Пеева, Вилхелм ПИк,
Вилхелм ПИк, Вилхелм ПИк, Г Димитров, Г Димитров, Г Димитров, Гачо Митков, Гачо Митков,
Гачо Митков, Гео Милев, Гео Милев, Гео Милев, Георги Кирков, Георги Кирков, Георги Кирков,
Гурко, Гурко, Гурко, Д-Р Бешев, Д-Р Бешев, Д-Р Бешев, Даме Груев, Даме Груев, Даме Груев,
Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Доровски, Доровски, Доровски, Дунав,
Дунав, Дунав, Извън Регулация, Извън Регулация, Извън Регулация, Искър, Искър, Искър, Карл
Маркс, Карл Маркс, Карл Маркс, Кирил И Методий, Кирил И Методий, Кирил И Методий, Коста
Златарев, Коста Златарев, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Кръстю Бешков, Кръстю Бешков,
Ленин, Ленин, Ленин, Лило Тодоров, Лило Тодоров, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Лиляна
Бърдарова, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Любен Каравелов,
Марица, Марица, Марица, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Митка
Гръбчева, Митка Гръбчева, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Митко
Палаузов, Московска, Московска, Московска, Н Й Вапцаров, Н Й Вапцаров, Н Й Вапцаров,
Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Нинко Тодоров, Нинко
Тодоров, Огоста, Огоста, Огоста, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, П Р Славейков, П Р
Славейков, П Р Славейков, П.К.Яворов, П.К.Яворов, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Панайот
Хитов, Панайот Хитов, Пеловска, Пеловска, Пеловска, ПИрин, ПИрин, ПИрин, Поп Андрей, Поп
Андрей, Поп Андрей, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Райна
Княгиня, Раковски, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Рила, РодоПИ, РодоПИ, РодоПИ, Сергей
Румянцев, Сергей Румянцев, Сергей Румянцев, Скобелев, Скобелев, Скобелев, Средна Гора,
Средна Гора, Средна Гора, Станке Димитров, Станке Димитров, Станке Димитров, Стапански
Двор, Стапански Двор, Стапански Двор, Стара Планина, Стара Планина, Стара Планина,
Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Даскалов, Стоян
Даскалов, Стоян Едрев, Стоян Едрев, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Тодор
Каблешков, Тодор Матков, Тодор Матков, Тодор Матков, Фердо, Фердо, Фердо, Хан Крум, Хан
Крум, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо
Кърпачев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Манчев, Христо Манчев, Христо
Смирненски, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Христо Стоянов, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цветан Спасов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Цвятко Георгиев,
Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Янтра, Янтра, Янтра
На 17.08.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ставерци: VIII-000323, Александър
Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро,
Беласица, Борис I, Братя Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков,
Витоша, Волга, г.Милков, г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски,
Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров,
Д.Дебелянов, Д.Чинтулов, Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Йордан
Йовков, Кайлъка, Калето, Кирил И Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски,
Лев Толстой, Любен Каравелов, Максим Горки, Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо
Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски, Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков,
Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков, Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов,
Райна Княгиня, Ракета, Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански,
Спас Дупаринов, Средна Гора, Стадион, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга,
Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо
Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган,
Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански

На 17.08.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър Стамболийски,
Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм ПИк, Г
Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър
Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И Методий, Коста
Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов,
Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров,
Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот
Хитов, Пеловска, ПИрин, Поп Андрей, Прещипа, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила,
РодоПИ, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара
Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков,
Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра
На 17.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Ставерци: VIII-000323, Александър Димитров, Александър
Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро, Беласица, Борис I, Братя
Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков, Витоша, Волга, г.Милков,
г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски, Гео Милев, Георги Бенковски,
Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров, Д.Дебелянов, Д.Чинтулов,
Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Йордан Йовков, Кайлъка, Калето,
Кирил И Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски, Лев Толстой, Максим Горки,
Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски,
Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков,
Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Ракета,
Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Средна
Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга, Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи
Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски,
Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган, Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански
На 17.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Староселци: Прещипа

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена
според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта
www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи
ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района,
който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.