Община Искър

Get Adobe Flash player

Съобщение за третиране против комари

Съобщение за третиране против комари

 

В изпълнение на Наредба №13 от 2016 год. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

 

 1. При благоприятни климатични условия на 08.07.2024 г. /понеделник/ и на 09.07.2024 г. /вторник/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа.
 2. Графикът за извършване на третирането е както следва:
 • с. Писарово – 08.07.2024 г. /понеделник/ от 21:00 часа до 22:00 часа;
 • гр. Искър – 08.07.2024 г. /понеделник/ от 22:30 часа до 01:00 часа;
 • с. Староселци – 09.07.2024 г. /вторник/ от 21:00 часа до 23:00 часа;
 • с. Долни Луковит – 09.07.2024 г. /вторник/ от 23:30 часа до 01:00 часа;
 1. Изпълнител на пръскането е фирма ВЕСТА 73 ЕООД, гр. Плевен.

 

Необходимо е жителите на упоменатите места да вземат предпазни мерки по време на третиране – да няма движение по улиците, прозорците да са затворени.

Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства и всички земеделски стопани да приберат животните.

 

 

 

Проект: „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в община Искър“

Проект: „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил

за нуждите на Домашен социален патронаж в община Искър“

ПОКАНА за участие в информационен ден по проект „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане”

 

 

 

ПОКАНА

за участие в информационен ден
по проект
Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0050-C01 „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане” процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

КАНИМ

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ЗАПОВЯДАТ

на 27 юни 2024 год. от 11:00 часа Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893”, гр. Искър на информационен ден по проекта.

            На събитието ще бъде представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и постигнатите резултати.

 

 

Екип за управление на проекта

 

 

 

 

 

 

Съобщение фурна – процедура по установяване на собствеността

Съобщение фурна – процедура по установяване на собствеността

 

            ОБЩИНА ИСКЪР съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по установяване на собствеността, съответно безстопанствеността по отношение на Урегулиран поземлен имот I-650 с площ 1145 кв.м. в кв.67 по плана на гр.Искър, одобрен със Заповед № 27 от 22.02.1993 г. и предприемане на правни и фактически действия по завземането му от Община Искър

Заповед 238 от 29.05.2024г. относно избирателните секции в Община Искър, област Плевен, в които да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед 238 от 29.05.2024г. относно избирателните секции в Община Искър, област Плевен, в които да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Съобщение за обучения на СИК/ПСИК от РИК-Плевен

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г.,

на 04 ЮНИ (вторник) от – 14:00 ч.

в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.

на 25 май 2024 г. (събота) изтича срокът за подаване на заявления за ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

 

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., че на 25 май 2024 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес Приложение № 26-НС и Приложение № 27-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС;

– издаване на удостоверения за гласуване на друго място Приложение № 78-ЕП/НС

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в Кметствата на 24 май (петък) и 25 май 2024 г. (събота) от 8.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.00 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

Същите заявления гражданите могат да подават и по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги и по електронна поща на община на адрес: izbori2024@iskarbg.bg .

 

 

 

Теменужка Василева

Секретар на община Искър

 

ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър

ГРАФИК

за

провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ

в община Искър

 

 

 

 1. ГРАД ИСКЪР

 

СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана във фоайето на сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. Г.Димитров“ № 38, до Центъра за административно обслужване (ЦАО).

 • от 14:00 ч. до 19:00 ч. на 21 май 2024г.
 • от 09:00 ч. до 19:00 ч. на 22 май 2024г.
 • от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 23 май 2024г.

 

 1. КМЕТСТВО С. ПИСАРОВО

 

СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

     от 8:30 ч. до 16:00 ч. на 24 май 2024г.

 

 1. КМЕТСТВО С. СТАРОСЕЛЦИ

 

СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

 • от 08:30 ч. до 17:00 ч. на 25 май 2024г.
 • от 12:30 ч. до 16:00 ч. на 26 май 2024г.

 

 1. КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 

СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

 • от 10:00 ч. до 17:00 ч. на 27 май 2024г.
 • от 08:30 ч. до 16:00 ч. на 28 май 2024г.

На 29 май 2024г. СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. се предава на община КНЕЖА в 9:00 ч.

Графикът ще бъде публикуван съответно на сайта на общината, секция „Избори за ЕП/НСна 9 юни 2024г.“ и на фейсбук страницата на общината.

Проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър

Община Искър предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър.

Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Писмени становища и предложения по проекта на програмата се приемат до 20.06.2024 г. всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в „Център за административно обслужване” на Община Искър, гр. Искър , ул. „Георги Димитров” № 38.