Община Искър

Get Adobe Flash player

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

 

за длъжността: Главен експерт Бюджет и финансов контрольор

в дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър

 

I. Допуснати кандидати за участие в конкурса:

  1. Веселка Михайлова Михайлова

II.Недопуснати кандидати за участие в конкурса:

Няма

 

 

Председател на конкурсна комисия:  (Полина Цветкова)

Дата: 7.12.2022 г.

Съобщение за заседание 25.11.2022

Съобщение

Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото заседание за месец ноември 2022 г. ще се проведе на 25.11.2022 г /петък/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Искър.

Съобщение за заседание 28.10.2022 г.

Съобщение за заседание 28.10.2022 г.

Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото на 28.10.2022 г /петък/ от 14:00 часа заседание ще се проведе в Конферентна зала (Зала № 3) на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър.

Съобщение във връзка с демонстрационното пробно гласуване с машини

Съобщение във връзка с демонстрационното пробно гласуване с машини

Във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., Общинска администрация гр. Искър организира уведомява гражданите, че демонстрационното пробно гласуване с машини ще продължи до 29.09.2022г. до 16.00 часа в сградата на Общината, във фоайето на първия етаж.

Община Искър кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда в сградата на общината.

Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.

 

Съобщение за обучение на членовете на СИК/ПСИК за изборите на 2-ри октомври 2022 г.

Съобщение за обучение на членовете на СИК/ПСИК за изборите на 2-ри октомври 2022 г.

Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 2-ри октомври 2022г.,

на 23 септември 2022 г. (събота) от 14.00 часа в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.

Съобщение във връзка с изтичащ срок за подаване на заявления за изборите за народни представители на 2-ри октомври

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2-ри октомври 2022г., на 17 септември 2022 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

– за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 26-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 67-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 17 септември 2022 г. от 9.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.00 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон:

+359 879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: +359 889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска   Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 878 960601.

Подаване на електронни заявления за изборите

Подаване на електронни заявления за изборите

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията по провеждането на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Министерството на електронното управление активира за улеснение на избирателите следните електронни услуги:

  • 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

  • 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

  • 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

  • 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Електронната услугата 910001 се достъпва по два начина:

  • Чрез посочения по-горе интернет адрес през Портала за електронни услуги (ПЕУ) на министерството на електронното управление;
  • На портала на ГД ГРАО на електронен адрес https://regna.grao.bg/.

При използването на двете възможности за заявяването на тази услуга, нейното изпълнение се пренасочва за изпълнение към портала на ГД ГРАО.

Останалите три услуги се достъпват чрез посочените интернет адреси през ПЕУ или през регистриран личен профил в ССЕВ. И в двата случая изпълнението на услугата е по Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги (Единен модел), като заявителят попълва съответната е-форма, в която посочва общината изпълнител. Така попълненото заявление се насочва през Единния модел към посочената община през ССЕВ.