Get Adobe Flash player

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с въведеното извънредно положение, което е обявено в страната ни по повод разпространението на COVID-19, искам да се обърна към вас с молба за стриктно спазване указанията на Националния оперативен щаб, Министъра на здравеопазването, органите на Министерство на вътрешните работи и местната власт. Макар по-възрасните хора да са най-засегнати, вирусът не подминава и по-младите. Сега не е време да бъдем смели и безотговорни, време е да бъдем умни и отговорни. Завишете личната си хигиена и ограничете контактите си. Използвам момента да се обърна и към родителите, с молба да ограничат контактите на децата си и напускането на дома, без основателна причина.  Не бих искал да въвеждам вечерен час, затова бъдете по-отговорни към собственото си здраве и към здравето на по-възрастните, на вашите баби и дядовци.

Надявам се и на гражданската Ви активност, за да ни подавате сигнали за завърнали се от чужбина наши съграждани, които не са се самоизолирали доброволно или не спазват наложената им карантина. Съзнавам неудобството, което им създаваме, но това е най-сигурната мярка за прекъсване на разпространението на коронавируса. Също така Ви моля да не се е настройвате срещу Вашите съседи, които се прибират от чужбина. Мерките са превантивни и неизбежни в условията на пандемия.

Община Искър остава на разположение на всички самотно живеещи възрастни хора, които се нуждаят от съдействие. Подавайте ни сигнали за такива хора, които нямат близки на територията на общината, за да можем да им окажем помощ.

Пазете Вас и Вашите семейства! Останете вкъщи, а ако нямате тази възможност, спазвайте указанията на здравните власти! Бъдете здрави!

Телефони за връзка с Общинския оперативен щаб на Община Искър за предотвратяване разпространението на COVID-19:

За гр.Искър: 06516/24-24, 06516/21-81

За кметство Д.Луковит: 06352/22-34

За кметство Писарово: 065165/281

За кметство Староселци: 063570/222

 

 

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър