Get Adobe Flash player

ОБУЧЕНИЕ за Преброяване 2021

Обучение на преброители и контрольори за Преброяване 2021 в община Искър ще се проведе на 1-ви септември при спазване на противоепидемичните мерки

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Искър, област Плевен съвместно с ТСБ – Северозапад организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Искър. Списъкът на одобрените лица от НСИ е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/преброяване-2021г и във фейсбук страницата на адрес: https://www.facebook.com/iskarbg .

Обучението ще се проведе в зала № 2 на Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893”, гр. Искър на 1-ви септември (сряда) 2021 година от 9,30 часа !

Ще бъде използван не повече от 30% от капацитета на залата от 120 места.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ e получил от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

За контакти с отдел „Статистически изследвания-Плевен“ при ТСБ – Северозапад – тел.: 064/890421;