Get Adobe Flash player

Община Искър реализира проект „Спортен център“ в гр. Искър

Община Искър реализира проект „Спортен център“ в гр. Искър

Община Искър реализира проект „Спортен център“, намиращ се в УПИ VІІІ-689, стр.кв. 20, по плана на гр. Искър, намиращ се на ул. „Христо Ботев“.

Спортния център е с естествени зелени площи и дървета. Сред тях се насадиха други видове широколистни и иглолистни дървета и декоративни храсти.

Изпълни се ремонт на административната сграда; Изгради се Многофункционална спортна площадка за три вида спорт: волейбол, тенис на корт и хандбал с места за зрители. Детска площадка със седем вида детски съоръжения за деца от 3 до 12 год. възраст, под които има положена ударопоглъщата настилка в различни цветове и игра на „дама“ за скачане и площадка за фитнес на открито с пет вида фитнес съоръжения, под които се положи саморазливна ударопоглъщаща настилка. Монтираха се нови кошчета за отпадъци, пейки с облегалки, маси за тенис и беседки. Ремонтира се оградата и външната тоалетна. Изградена е и чешма-фонтан, която е естествена необходимост за посетителите. Изгради се нова алейна мрежа от бетонови плочи. Изпълни се районно осветление със стълбове и осветителни тела. Извърши се основен ремонт на сграда-навес. Монтираха се плъзгащи врати с цел ограждане през студените месеци и свободен достъп на посетителите през лятото. От двете страни на навеса се обособиха зала за джаги и кът за тихи игри.

Проектът цели подобряване на жизнената среда в град Искър чрез възстановяване и облагородяване на старо училище и възраждането му в предпочитано място за отдих, спорт и детски игри. Реализирането на тази идея предизвиква положителните емоции и у родителите и децата.