Get Adobe Flash player

Общински съвет

Представителната власт на общината се инстуционализира чрез общинските съвети и кметовете. Орган на самоуправлението в общината е общинския съвет. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Той е орган с обща компетентност, като неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението на общината. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет – Искър се състои от избраните 13 общински съветници (Бъдеще за Община Искър (5),  ГЕРБ (3),  АБВ (2),  Никола Петков (2),  ДПС (1))  и е с мандат 4 години.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели „Структyра“  и „Постоянни комисии„, както и за неговата работа – правилник,решения , нормативните му актове и основни данни за общинските съветници и др.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел „Връзки“