Get Adobe Flash player

Наредби на ОБС

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 22. НАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР22. НАРЕДБА №28 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [18.08.2015]   [59.5 KiB]   [352 сваляния]
Icon of 21. НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО21. НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО    [21.02.2014]   [256.5 KiB]   [600 сваляния]
Icon of 20. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър20. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [13.01.2014]   [165.0 KiB]   [771 сваляния]
Icon of 19. Наредба  № 24   за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги19. Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги    [13.01.2014]   [270.0 KiB]   [815 сваляния]
Icon of 18. Наредба № 20  за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър 18. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [13.01.2014]   [416.0 KiB]   [1071 сваляния]
Icon of 13. НАРЕДБА № 3 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ 13. НАРЕДБА № 3 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ     [08.01.2014]   [85.5 KiB]   [413 сваляния]
Icon of 12. НАРЕДБА № 10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"12. НАРЕДБА № 10 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И ЗА РЕДА, ПО КОЙТО СЕ СЪСТАВЯ, ИЗПЪЛНЯВА И ОТЧИТА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА"    [08.01.2014]   [52.0 KiB]   [264 сваляния]
Icon of 08. НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР 08. НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР     [27.04.2015]   [11.2 MiB]   [469 сваляния]
Icon of 07. НАРЕДБА № 19 ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ07. НАРЕДБА № 19 ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ    [08.01.2014]   [259.5 KiB]   [615 сваляния]
Icon of 06. НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКАР ПРЕЗ 2008 Г.06. НАРЕДБА № 20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКАР ПРЕЗ 2008 Г.    [08.01.2014]   [403.0 KiB]   [175 сваляния]
Icon of 05. НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР. 05. НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.     [08.01.2014]   [106.0 KiB]   [251 сваляния]
Icon of 04. НАРЕДБА №22 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР04. НАРЕДБА №22 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [08.01.2014]   [49.5 KiB]   [194 сваляния]
Icon of 03. НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР03. НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИСКЪР    [08.01.2014]   [142.0 KiB]   [248 сваляния]
Icon of 01. НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА01. НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА    [08.01.2014]   [94.5 KiB]   [309 сваляния]