Get Adobe Flash player

Отменени наредби

Общински съвет гр.Искър

Отменени наредби

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of НАРЕДБА общински дълг (до 8.03.2020)НАРЕДБА общински дълг (до 8.03.2020)    [05.04.2018]   [294.5 KiB]   [223 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №01 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНАНАРЕДБА №01 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА    [01.08.2019]   [92.5 KiB]   [108 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №02 ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.НАРЕДБА №02 ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [93.0 KiB]   [474 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №04 ЗА  ПРОТИВОПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА ИСКЪР.НАРЕДБА №04 ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [59.5 KiB]   [387 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №05 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕНАРЕДБА №05 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ    [19.12.2013]   [108.5 KiB]   [255 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №06 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.НАРЕДБА №06 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [63.0 KiB]   [387 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №07 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ИСКЪР ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.НАРЕДБА №07 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ИСКЪР ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.    [19.12.2013]   [107.0 KiB]   [378 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №08 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.НАРЕДБА №08 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.    [19.12.2013]   [122.0 KiB]   [287 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №09 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.НАРЕДБА №09 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.    [19.12.2013]   [97.5 KiB]   [330 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.НАРЕДБА №11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.    [19.12.2013]   [169.5 KiB]   [262 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №12 ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.НАРЕДБА №12 ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [101.0 KiB]   [718 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [302.5 KiB]   [411 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №17 (до 8.03.2020) ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА НАРЕДБА №17 (до 8.03.2020) ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА     [08.01.2014]   [194.0 KiB]   [300 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР в търговски дружестваНАРЕДБА №17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР в търговски дружества    [01.11.2022]   [201.5 KiB]   [118 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община ИскърНАРЕДБА №18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Искър    [05.04.2016]   [141.0 KiB]   [216 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №20 (до 27.12.2019) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър НАРЕДБА №20 (до 27.12.2019) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [30.12.2019]   [347.0 KiB]   [82 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №20 (от 27.12.2019 - до 8.03.2020 ) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър НАРЕДБА №20 (от 27.12.2019 - до 8.03.2020 ) за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър     [05.02.2019]   [347.0 KiB]   [217 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.НАРЕДБА №24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.    [28.11.2017]   [270.0 KiB]   [212 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №25  за пожарната безопасност на територията на община ИскърНАРЕДБА №25 за пожарната безопасност на територията на община Искър    [04.02.2020]   [85.0 KiB]   [213 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.НАРЕДБА №26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.    [05.04.2018]   [240.5 KiB]   [216 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №27 (до 8.03.2020) за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община ИскърНАРЕДБА №27 (до 8.03.2020) за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър    [20.10.2017]   [156.5 KiB]   [118 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪРНАРЕДБА №29 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР    [29.11.2019]   [182.5 KiB]   [99 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър НАРЕДБА №32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър     [01.11.2018]   [288.0 KiB]   [215 сваляния]
Icon of НАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права .....НАРЕДБА №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права .....    [01.03.2019]   [84.2 KiB]   [187 сваляния]