Get Adobe Flash player

Проекти на документи

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of Проект за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър.Проект за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър.    [04.05.2018]   [37.0 KiB]   [75 сваляния]
Icon of ПРОЕКТ ! 	 НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН дългПРОЕКТ ! НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН дълг    [23.02.2018]   [425.4 KiB]   [296 сваляния]
Icon of Предложение за промяна на наредбатаПредложение за промяна на наредбата    [14.09.2016]   [21.3 KiB]   [449 сваляния]
Icon of О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕНО Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН    [23.02.2018]   [204.2 KiB]   [63 сваляния]
Icon of 04. Предложение промяна Наредба 2404. Предложение промяна Наредба 24    [10.11.2015]   [190.5 KiB]   [70 сваляния]
Icon of 03. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ОбС-ИСКЪР03. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ОбС-ИСКЪР    [10.11.2015]   [235.5 KiB]   [46 сваляния]
Icon of 01. Проект на Наредба №28 - ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър” 01. Проект на Наредба №28 - ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър”     [15.06.2015]   [108.8 KiB]   [166 сваляния]