Get Adobe Flash player

Постоянни комисии

Наименование на комисията
1.      Комисия Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

Председател: Светослав Бординяшки

Членове:

1. Цветана Лилкова

2.      Йордан Йорданов

3.      Виолин Иванов

4.      Цветелин Гетов

2. Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

Председател: Ивайло Цолов

Членове:

1. Аксиния Ватковска

2. Юри Илиев

3. Цветелин Гетов

4. Семьон Вълов

3. Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

Председател: Мирослав Шетовски

Членове:

1. Йордан Йорданов

2. Юри Илиев

3. Ивайло Цолов

4. Цветана Лилкова

 

4. Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”

Председател: Цветана Лилкова

Членове:

1. Светослав Илиев

2. Аксиния Ватковска

3. Емил Емилов

4. Светослав Бординяшки

5. Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

Председател: Емил Емилов

Членове:

1. Ивайло Цолов

2. Виолин Иванов

3. Семьон Вълов

4. Светослав Илиев