Get Adobe Flash player

График заседания

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец май 2014 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 27.05.2014 г. от 10.00 часа
Заседания на постоянните комисии

 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Председател: инж. Тодор Трифонов Ватковски;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

22.05.2014 г.

13.00

2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Цветан Трифонов Нешовски;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Мариана Пенова Иванчовска;

4. Теменужка Петкова Вачева.

22.05.2014 г.

14.30

3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Мариана Пенова Иванчовска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Здравослав Илиев Каров;

3. Иван Филипов Коларски;

4. Пенка Стоянова Петкова;

5. Цветан Трифонов Нешовски.

22.05.2014 г.

14.00

4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1. Александър Трифонов Димашки;

2. Димитрина Петрова Дончева;

3. Здравослав Илиев Карпов

4. Теменужка Петкова Вачева.

5. инж. Тодор Трифонов Ватковски.

22.05.2014 г.

13.30