Get Adobe Flash player

Общ. съветнци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – И С К Ъ Р

5868 гр. Искър , ул. „Георги Димитров „ № 38 , e – mail : obs_isksr@abv.bg ,тел.06516/24-24 / в.214 /

 С П И С Ъ К

на общинските съветници мандат 2011 – 2015 г. при Общински съвет – Искър

 

 

1.Александър Трифонов ДимашкиПП „ Български земеделски народен съюз”

– Председател на ПК „ Контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси” и член на ПК „Устройство на територията ,благоустройство промишленост ,земеползване и селско стопанство „ – телефон за контакти – 0877848670

 

2.Борис Иванов Борисов – ПП „ГЕРБ”

– Заместник председател на Общински съвет – Искър – тел. за контакти 0879010295

 

3.Дилан Ненов Диланов – КП „Бъдеще за община Искър „

– Член на ПК „Бюджет и финанси ,транспорт ,търговия и инвестиционна политика „ и ПК „Здравеопазване, социални дейности ,екология и евроинтеграция „ – тел. за контакти – 0877848668

 

4.Димитрина Петрова Дончева – ПП „ Ред ,законност и справедливост „

– Член на ПК „Бюджет и финанси ,транспорт ,търговия и инвестиционна политика „ и ПК „ Образование ,култура и спорт ,работа с правителствени и неправителствени законност и ред „ – тел. контакти – 0877848667

 

5.Здравослав Илиев КарповПП „ Български земеделски народен съюз”

– Член на ПК „ Образование ,култура и спорт ,работа с правителствени и неправителствени ,законност и ред „ и ПК „Здравеопазване, социални дейности екология и евроинтеграция „

 

6.Иван Филипов Коларски – КП „Бъдеще за община Искър „

– Член на ПК „Устройство на територията ,благоустройство ,промишленост земеползване и селско стопанство „ и ПК „Здравеопазване, социални дейности екология и евроинтеграция „ – тел. контакти – 0877848666

 

7.инж.Илияна Миткова Йончева – Гложенска – ПП „ГЕРБ „

– Председател Общински съвет – Искър

 

8.Мариана Пенова Иванчовска – ППРед ,законност и справедливост „

– Председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности ,екология и евроинтеграция и член на ПК „Устройство на територията ,благоустройство ,промишленост земеползване и селско стопанство „ – тел. за контакти 0877848665

 

 

 

 

9.Пенка Стоянова Петкова – ПП „ГЕРБ”

– Член на ПК „Бюджет и финанси ,транспорт ,търговия и инвестиционна политика „ и ПК „Здравеопазване, социални дейности ,екология и евроинтеграция „ – тел. за контакти – 0877848664

 

10.Теменужка Петкова ВачеваКП „Бъдеще за община Искър „

– Член на ПК „Устройство на територията ,благоустройство ,промишленост ,земеползване и селско стопанство „ и ПК „ Образование ,култура и спорт ,работа с правителствени и неправителствени ,законност и ред „ – тел. за контакти – 0877848663

 

11.инж.Тодор Трифонов ВатковскиКП „Бъдеще за община Искър „

Председател на ПК „Бюджет и финанси ,транспорт ,търговия и инвестиционна политика „ и член на ПК „ Образование ,култура и спорт ,работа с правителствени и неправителствени ,законност и ред „ – тел. за контакти – 0879010292

 

12.Светослав Иванов БординяшкиКП „Бъдеще за община Искър „

– Председател на ПК „ Образование ,култура и спорт ,работа с правителствени и неправителствени ,законност и ред „ и член на ПК „Бюджет и финанси ,транспорт търговия и инвестиционна политика „ – тел. за контакти – 0877848662

 

13. Цветан Трифонов Нешовски – ПП „ГЕРБ”

– Председател на ПК „Устройство на територията ,благоустройство ,промишленост земеползване и селско стопанство „ и член на ПК „Здравеопазване, социални дейности екология и евроинтеграция „ – тел . за контакти – 0877848661