Get Adobe Flash player

Председател

Общински съвет гр.Искър

Председател

Председател на Общински съвет

Любчо Йолов
телефон :
06516/ 24 – 24 / в.214 /
електронна поща : obs@iskarbg.bg