Get Adobe Flash player

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, МАНДАТ 2019-2023 Г.

Име, презиме, фамилия

образ.

професия

месторабота

 Избран от/ ПП Коалиция

1 Аксиния Тодорова Ватковска
2 Борис Иванов Борисов
3 Венцислав Андреев Мариновски
4 Владимир Пенов Нешовски
5 Емил Бочев Емилов
6 Иван Петров Десподов
7 Илияна Миткова Йончева-Гложенска
8 Любомир Иванов Йолов
9 Петър Христов Христов
10 Светослав Антонов Кънчев
11 Светослав Иванов Бординяшки
12 Сергей Тодоров Тодоров
13 Христиан Спасов Любенов