Get Adobe Flash player

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Ръководството на Община Искър кандидатства във Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ с проект „Модернизиране на кухненското оборудвате и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“. Управителния съвет на ФСЗ на свое заседание е одобрил проекта на община Искър за финансиране. Той предвижда, закупуване на ново кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Искър.

Със закупуването на ново оборудване, ще бъде постигнато пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, ще се подобрят условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Искър и ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

В началото на месец юли ще бъде подписан договор между ФСЗ и община Искър за изпълнение на проекта.