Get Adobe Flash player

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA

в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от оценката на бизнес програмата Резултат от проведеното интервюто Окончателен резултат
София Александрова Банкова  

4,51

 

4,57

 

4,54