Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път – PVN1047 / III – 118, Долна Митрополия – Ясен / – Горна Митрополия – Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) – Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 в община Искър”

 

Icon of 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800     [25.06.2014]   [12.8 MiB]   [390 сваляния]

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [10.10.2014]   [176.5 KiB]   [467 сваляния]

Icon of Информация за изпълнение на догогова.Информация за изпълнение на догогова.    [14.10.2014]   [2.7 MiB]   [505 сваляния]