Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

Icon of 36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [26.08.2014]   [30.8 MiB]   [406 сваляния]

Icon of 40. Протокол от работата на комисията.40. Протокол от работата на комисията.    [03.10.2014]   [6.3 MiB]   [569 сваляния]

Icon of 41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [03.10.2014]   [751.2 KiB]   [546 сваляния]

Icon of 36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [563 сваляния]

Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [559 сваляния]

Icon of Решение за определение на изпълнителРешение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [532 сваляния]

Icon of Договор за СМР с приложенията към негоДоговор за СМР с приложенията към него    [22.10.2014]   [19.6 MiB]   [1349 сваляния]

Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [22.10.2014]   [291.3 KiB]   [561 сваляния]

Icon of Информация за извършено авансово плащане.Информация за извършено авансово плащане.    [27.10.2014]   [174.0 KiB]   [491 сваляния]