Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”     [29.09.2014]   [26.0 MiB]   [50 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 625943

Уникален номер АОП (Обявление) –  625941

Решение за промяна (АОП –  627755)

Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [24.11.2014]   [754.3 KiB]   [523 сваляния]

 

Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [02.12.2014]   [648.9 KiB]   [508 сваляния]

 

Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [02.12.2014]   [5.9 MiB]   [524 сваляния]

 

Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [02.12.2014]   [1.7 MiB]   [542 сваляния]

 

Icon of Договор за строително монтажни работа.Договор за строително монтажни работа.    [07.01.2015]   [7.1 MiB]   [633 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-9)Информация за извършено плащане (Д-OA-9)    [12.06.2015]   [350.6 KiB]   [477 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [183.0 KiB]   [450 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [185.0 KiB]   [162 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [23.03.2016]   [184.5 KiB]   [158 сваляния]