Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“

 

Icon of Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" -  природа, сказания, легенди и съвременности"Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности"    [29.09.2014]   [11.1 MiB]   [141 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 625939

Уникален номер АОП (Обявление) –  625938

Решение за промяна (АОП – 627754 )

 

Icon of Разяснение до заинтересованите лица.Разяснение до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [556 сваляния]

 

Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [20.11.2014]   [757.1 KiB]   [562 сваляния]

 

Icon of Решение за класиране.Решение за класиране.    [01.12.2014]   [591.3 KiB]   [546 сваляния]

 

Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [5.4 MiB]   [519 сваляния]

 

Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [1.8 MiB]   [556 сваляния]

 

Icon of Договор за строително монтажни работа.Договор за строително монтажни работа.    [07.01.2015]   [7.2 MiB]   [610 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащанеИнформация за извършено плащане    [12.06.2015]   [350.5 KiB]   [522 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [183.0 KiB]   [455 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащанеИнформация за извършено плащане    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [126 сваляния]

 

Icon of Информация за извършено плащанеИнформация за извършено плащане    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [159 сваляния]