Get Adobe Flash player

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. – 19.04.2019 г. 22.02.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. – 14.06.2019 г. 19.04.2019 г.
09.09. – 20.09.2019 г. 26.07.2019 г.
3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. – 30.08.2019 г. 28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
  • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
  • задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите