Get Adobe Flash player

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен 11.03. – 05.04.2019 г. 15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г. 16.08.2019 г.
2. НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г. 29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г. 10.05.2019 г.
3. НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г. 12.07.2019 г.
4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна 15.07. – 09.08.2019 г. 31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).