Get Adobe Flash player

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

 

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

  1. 1.Със заповед № ОХ-309/27.02019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.

 

  1. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командващия на СКС, командира на ВМС или началника на ЦВО чрез териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 01.07.2019 г. включително.

 

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова в офис за военен отчет в Общината.

 

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0887 751 496