Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС

 

Военната служба е изпълнение на особена държавна мисия и се изпълнява като професия в Българската армия.

                        

 

Със заповед № ОХ-732/30.08.2018г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за матроси, във военни формирования от състава на ВМС.

Кандидатите следва да подадат заявление до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 02.11.2018 г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.

 

 

 

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Офис за водене на военен отчет в община Искър

3 етаж, стая № 306 (всеки вторник и четвъртък)

 Телефон за контакти: 06516 3725; 0879010322

            старши експерт Дияна Маринова