Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система.

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система.

  1. 1.Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Стационарната КИС.
  2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Стационарната КИС, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 17.05.2019 г.
  3. 3.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.
  4. Кандидатите за войници спечелил конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Общината.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0887 751 496