Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили – Пловдив

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили – Пловдив

  1. 1.Със заповед № ОХ-307/27.032019г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в 68 бр. Специални сили.
  2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 18.06.2019г.
  3. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
  4. 4.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.
  5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/ години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Общината.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0887 751 496