Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

  1. 1.Със заповед № ОХ-337/30.02020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 (двадесет и седем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в Съвместното командване на специалните операции-военно формирование 32990-Пловдив.

Срок за подаване на документите е до 26.06.2020г. чрез структурите на Централно военно окръжие – (Офис за военен отчет в община Искър).

  1. Със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България до 29 май са обявени 100 (сто) вакантни длъжности за матроси (войнишки длъжности) на ВМС. Обявените свободни места са във военните формирования Варна, Бургас, Сенокос (община Балчик), Приселци (община Аврен).

 

!!! Съгласно последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили възрастта за прием на кандидати за военна служба е 40 години.

 

 

За подробна информация относно обявените длъжности, необходимите документи и начина за тяхното попълване, може да се обърнете към експерта от офис за военен отчет община Искър- Дияна Маринова.

 Телефон за контакти 0879010322