Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

  1. 1.Със заповед № ОХ-250/16.03.2020г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) вакантна длъжност за войник във военно формирование 26690-Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

Срок за подаване на документите – 02.06.2020г.

 

  1. 2.Със заповед № ОХ-260/103.2020г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 34630-Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

Срок за подаване на документите – 17.06.2020г.

 

 

За подробна информация относно обявените длъжности, необходимите документи и начина за тяхното попълване, може да се обърнете към експерта от офис за военен отчет – Дияна Маринова.

 Телефони за контакти 0878657016 и 0879010322.