Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили – Пловдив

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили – Пловдив

 

Военната служба е изпълнение на особена държавна мисия и се изпълнява като професия в Българската армия.

                      

Със заповед № ОХ-697/22.08.2018г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в 68 бр. Специални сили.

Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 09.11.2018г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.

 

 

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Офис за водене на военен отчет в община Искър

3 етаж, стая № 306 (всеки вторник и четвъртък)

 Телефон за контакти: 06516 3725; 0879010322

            старши експерт Дияна Маринова