Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Военноморските сили.

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Военноморските сили.

  1. 1.Със заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Военноморските сили е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

  1. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Военноморските сили (ВМС), чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 25.04.2019 г.
  2. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три позиции (длъжности) от приложение 1 на МЗ№ОХ-253/11.03.2019г..

 

  1. Кандидатите към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725