Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част-военно формирование 54800-гр. София

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част-военно формирование 54800-гр. София

  1. 1.Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

  1. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 08.05.2019 г.

 

  1. Кандидатите към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725