Get Adobe Flash player

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Ямбол, Плевен, Шумен, Казанлък, Хасково, Мусачево и София

  1. 1.Със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски,
  2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 22.03.2019 г.
  3. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности само от едно приложение.
  4. 4.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.
  5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/ години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 06516 /3725