Get Adobe Flash player

Парламентарни избори 2017 година – оригинал

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ


Заявление за вписване по настоящ адрес подавано по електронен път.

Избирателен списък по секцииОбщина Искър

 

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of Prilojenie-N-11-D09DD0A1-Zaiavlenie-deklaraciya-za-izkluchvane-ot-Spisaka-zalicheni-lica-chl-252-al-2-i-chl-39-D0A0D0A1 2Prilojenie-N-11-D09DD0A1-Zaiavlenie-deklaraciya-za-izkluchvane-ot-Spisaka-zalicheni-lica-chl-252-al-2-i-chl-39-D0A0D0A1 2    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [50 сваляния]
Icon of Prilojenie-N-11-D09DD0A1-Zaiavlenie-deklaraciya-za-izkluchvane-ot-Spisaka-zalicheni-lica-chl-252-al-2-i-chl-39-D0A0D0A1Prilojenie-N-11-D09DD0A1-Zaiavlenie-deklaraciya-za-izkluchvane-ot-Spisaka-zalicheni-lica-chl-252-al-2-i-chl-39-D0A0D0A1    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [43 сваляния]
Icon of Prilojenie-N-11 4Prilojenie-N-11 4    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [46 сваляния]
Icon of Prilojenie-N-11 3Prilojenie-N-11 3    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [51 сваляния]
Icon of Prilojenie-N-11 2Prilojenie-N-11 2    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [47 сваляния]
Icon of Prilojenie-N-11Prilojenie-N-11    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [37 сваляния]
Icon of 38. Решение ЦИК № 4687 - НС избарин НП.38. Решение ЦИК № 4687 - НС избарин НП.    [03.04.2017]   [21.3 KiB]   [140 сваляния]
Icon of 37. Решение ЦИК №4686 - НС обявяване на избарните НП37. Решение ЦИК №4686 - НС обявяване на избарните НП    [03.04.2017]   [41.8 KiB]   [173 сваляния]
Icon of 36. Приложение към решение № 467036. Приложение към решение № 4670    [03.04.2017]   [5.7 MiB]   [849 сваляния]
Icon of 35. Решение на ЦИК № 4670 - НС обявяване на резултатите.35. Решение на ЦИК № 4670 - НС обявяване на резултатите.    [03.04.2017]   [30.9 KiB]   [105 сваляния]
Icon of 34. МВР - образци34. МВР - образци    [21.03.2017]   [1.2 MiB]   [58 сваляния]
Icon of 33. Удостворение на основание чл.263 ал.1 от изборния кодекс.33. Удостворение на основание чл.263 ал.1 от изборния кодекс.    [16.03.2017]   [713.5 KiB]   [143 сваляния]
Icon of 33. Заповед № 72 за определяне на график за предаването и приемането на изборните книжа и материали.33. Заповед № 72 за определяне на график за предаването и приемането на изборните книжа и материали.    [16.03.2017]   [530.2 KiB]   [65 сваляния]
Icon of 32. Заповед №70 за възлагане предаването на материалите на ПСИК/СИК.32. Заповед №70 за възлагане предаването на материалите на ПСИК/СИК.    [16.03.2017]   [347.3 KiB]   [65 сваляния]
Icon of 31. Заповед № 68 за обявяване на работни дни.31. Заповед № 68 за обявяване на работни дни.    [16.03.2017]   [660.7 KiB]   [64 сваляния]
Icon of 30. Заповед № 71 за обявяване на 18 март 2017 година за работен.30. Заповед № 71 за обявяване на 18 март 2017 година за работен.    [16.03.2017]   [467.6 KiB]   [67 сваляния]
Icon of 29. Съобщение: за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.29. Съобщение: за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.    [14.03.2017]   [16.4 KiB]   [102 сваляния]
Icon of 28. СЪОБЩЕНИЕ: образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Искър.28. СЪОБЩЕНИЕ: образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Искър.    [13.03.2017]   [15.4 KiB]   [114 сваляния]
Icon of 27. Заповед № 66 ПСИК27. Заповед № 66 ПСИК    [12.03.2017]   [754.8 KiB]   [147 сваляния]
Icon of 26. Решение № 71 на ПСИК за определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии.26. Решение № 71 на ПСИК за определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии.    [10.03.2017]   [45.5 KiB]   [110 сваляния]
Icon of 25. Таблица ПСИК в ИСКЪР - образец25. Таблица ПСИК в ИСКЪР - образец    [09.03.2017]   [37.5 KiB]   [78 сваляния]
Icon of 24. Покана за провеждане консултации за определяне на състава на ПСИК.24. Покана за провеждане консултации за определяне на състава на ПСИК.    [07.03.2017]   [2.4 MiB]   [160 сваляния]
Icon of 23. Заповед  № 55 за определяне на помещения за съхраняване на бюлетините.23. Заповед № 55 за определяне на помещения за съхраняване на бюлетините.    [27.02.2017]   [614.8 KiB]   [139 сваляния]
Icon of 22. Заповед №53 за определяне на местата и помещенията за провеждане на предизборни срещи. 22. Заповед №53 за определяне на местата и помещенията за провеждане на предизборни срещи.     [23.02.2017]   [1.2 MiB]   [175 сваляния]
Icon of 21. Заповед №52 за временно поставяне на агитационни материали на територията на община Искър.21. Заповед №52 за временно поставяне на агитационни материали на територията на община Искър.    [23.02.2017]   [744.6 KiB]   [162 сваляния]
Icon of 20. ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8-НС20. ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8-НС    [22.02.2017]   [29.5 KiB]   [97 сваляния]
Icon of 19. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-НС19. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-НС    [22.02.2017]   [30.5 KiB]   [119 сваляния]
Icon of 18. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 14-НС18. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 14-НС    [22.02.2017]   [34.5 KiB]   [181 сваляния]
Icon of 17. ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10-НС17. ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10-НС    [22.02.2017]   [32.5 KiB]   [145 сваляния]
Icon of 16. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес - Приложение № 11-НС16. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес - Приложение № 11-НС    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [88 сваляния]
Icon of 15. Заповед № 42 за определяне на секции, в който да гласуват гласовоподатели с увредено зрение или със затруднения в предвижването.15. Заповед № 42 за определяне на секции, в който да гласуват гласовоподатели с увредено зрение или със затруднения в предвижването.    [16.02.2017]   [424.3 KiB]   [164 сваляния]
Icon of 14. СЪОБЩЕНИЕ: Общинска администрация гр. Искър14. СЪОБЩЕНИЕ: Общинска администрация гр. Искър    [13.02.2017]   [18.9 KiB]   [149 сваляния]
Icon of 13. Съобщение консултации13. Съобщение консултации    [13.02.2017]   [32.5 KiB]   [89 сваляния]
Icon of 12. Съобщение ГРАО12. Съобщение ГРАО    [13.02.2017]   [33.5 KiB]   [175 сваляния]
Icon of 11. Решение ЦИК 418411. Решение ЦИК 4184    [08.02.2017]   [27.4 KiB]   [115 сваляния]
Icon of 10. Решение ЦИК 418310. Решение ЦИК 4183    [08.02.2017]   [19.5 KiB]   [113 сваляния]
Icon of 09. Решение ЦИК 418209. Решение ЦИК 4182    [08.02.2017]   [26.1 KiB]   [130 сваляния]
Icon of 08. РЕШЕНИЕ 608. РЕШЕНИЕ 6    [08.02.2017]   [148.5 KiB]   [268 сваляния]
Icon of 07. Предложение СИК ИСКЪР - образец07. Предложение СИК ИСКЪР - образец    [08.02.2017]   [41.5 KiB]   [89 сваляния]
Icon of 06. Таблица №1 от решение 606. Таблица №1 от решение 6    [08.02.2017]   [31.0 KiB]   [121 сваляния]
Icon of 05. Покана консултации ЦИК05. Покана консултации ЦИК    [08.02.2017]   [225.0 KiB]   [206 сваляния]
Icon of 04. Заповед № 34 за определяне на места за гласуване.04. Заповед № 34 за определяне на места за гласуване.    [06.02.2017]   [855.1 KiB]   [163 сваляния]
Icon of 03. Заповед № 33 за определяне на избирателните списъци.03. Заповед № 33 за определяне на избирателните списъци.    [03.02.2017]   [260.2 KiB]   [157 сваляния]
Icon of 02. Заповед № 30 за избирателни секции02. Заповед № 30 за избирателни секции    [01.02.2017]   [2.6 MiB]   [282 сваляния]
Icon of 01. Заповед № 22 за назначаване на екип01. Заповед № 22 за назначаване на екип    [02.02.2017]   [569.2 KiB]   [167 сваляния]