Get Adobe Flash player

Подаване на електронни заявления за изборите

Подаване на електронни заявления за изборите

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията по провеждането на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Министерството на електронното управление активира за улеснение на избирателите следните електронни услуги:

  • 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

  • 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

  • 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

  • 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Електронната услугата 910001 се достъпва по два начина:

  • Чрез посочения по-горе интернет адрес през Портала за електронни услуги (ПЕУ) на министерството на електронното управление;
  • На портала на ГД ГРАО на електронен адрес https://regna.grao.bg/.

При използването на двете възможности за заявяването на тази услуга, нейното изпълнение се пренасочва за изпълнение към портала на ГД ГРАО.

Останалите три услуги се достъпват чрез посочените интернет адреси през ПЕУ или през регистриран личен профил в ССЕВ. И в двата случая изпълнението на услугата е по Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги (Единен модел), като заявителят попълва съответната е-форма, в която посочва общината изпълнител. Така попълненото заявление се насочва през Единния модел към посочената община през ССЕВ.