Get Adobe Flash player

Поздравителен адрес. По случай 12 октомври – Деня на българската община

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Искър

За мен е чест да Ви поздравя по повод отбелязването на Деня на българската община.

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, Общото събрание на Национално сдружение на общините взема решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание за труда и професионализма на всички вас, които работите за местното самоуправление.

Всички ние трябва да оценяваме ролята, която играе българската община за развитието на обществото и за стимулиране активното участие на гражданите в процесите на управление.

Бъдете здрави, позитивни и уверени! Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на Нашата община!

Честит празник!

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър