Get Adobe Flash player

Покана за заседания – Архив

18. Покана за заседание - 09.10.2015 год

П О К А Н А   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

17. Покана за заседание - 31.08.2015 год

П О К А Н А   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

16. Покана за заседание - 30.07.2015 год

П О К А Н А   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

15. Покана за заседание - 30.06.2015 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

14. Покана за заседание - 20.04.2015 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

13. Покана за заседание - 30.03.2015 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

12. Покана за заседание - 27.02.2015 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ...

11. Покана за заседание - 13.02.2015 год.

П О К А Н А  На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адм...

10. Покана за заседание - 31.01.2015г.

  П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

09. Покана за заседание - 17.12.2014г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е- mail: obs_ iskar@ abv. bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ...

08. Покана за заседание - 28.11.2014

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

07. Покана за заседание - 31.10.2014

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е- mail: obs_ iskar@ abv. bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местна...

06. Покана за заседание - 29.09.2014 г.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

05. Покана за заседание 31.07.2014

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

04. Покана за заседание 30.06.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е- mail : obs _ iskar @ abv . bg , тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за ...

03. Покана за заседание - 27.05.2014

  П О К А Н А ДО Г-Н/ЖА ………………………….………………… На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и в...

02. Покана за заседания 30.04.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ...

01. Покана за заседание 31.03.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96 П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ...