Get Adobe Flash player

Покана за обсъждане на плана за интегрирано развитие до гражданите на община Искър

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Искър, област Плевен за периода 2021-2027 г.

Община Искър публикува на основния си уеб-сайт, както и на профила си във Фейсбук специална анкета, за да събере идеи и виждания за развитието на ПИРО. Гражданите имаха възможност да участват в анкетата в периода 21.02.2022г. – 21.03.2022г.

Бихме искали да ви поканим на 15.04.2022г., от 10:30 часа в сградата на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“, зала № 2, за да обсъдим резултатите от анкетата и да очертаем заедно приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър за периода 2021-2027 г.

Община Искър