Get Adobe Flash player

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Искър (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Искър (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Искър (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.