Get Adobe Flash player

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт !

Обществените места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или предназначени за обществено ползване.

Според различни проучвания вирусът COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риска от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.

Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.

Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.

Препоръката е свързана с разпространението на COVID-19 у нас, както и с научните данни за случаи на безсимптомно протичане на вирусната инфекция.

Министерството на здравеопазването напомня, че основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена, а именно хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещение на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети и физическа дистанция.