Get Adobe Flash player

Прессъобщение за управление на бежанската криза

Прессъобщение за управление на бежанската криза

Със заповед № 140 от 09.03.2022 г. на кмета инж. Валентин Йорданов се създаде Кризисен екип на Община Искър за управление на бежанската криза, свързана със събитията в Украйна.

На проведеното заседание днес бяха обсъдени възможностите за съдействие за евентуално настаняване и подпомагане на престоя на бежанци от Украйна, при възникнала необходимост.

Община Искър информира, че българското Правителство откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна с адрес: https://gov.bg/bg/ukraine, където е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България.

Държавната агенция за бежанците също предоставя пълна информация за гражданите на Украйна – какво им е необходимо, как и къде се подава молба за международна закрила в страната ни на адрес: https://www.aref.government.bg/bg/node/499 .

Кризисният екип се обръща с молба към гражданите, към собствениците на къщи за гости, които имат възможност да предоставят безвъзмездно жилища на бежанци, да изпращат информация на e-mail: iskar@iskarbg.bg.

Информацията задължително трябва да съдържа данни за капацитета на жилището, точен адрес, лице за контакт и телефон за връзка. Постъпилите заявки ще бъдат предоставени за координация на компетентните държавни органи.

Кризисният екип отправя апел и към собствениците на заведения за обществено хранене и обекти за продажба на хранителни стоки в гр.Искър и в населените места от общината за съдействие при необходимост, за евентуално безвъзмездно осигуряване храна на бежанците на територията на община Искър.

Всички, желаещи да дарят храна, дрехи, обувки, завивки за бежанците от Украйна, могат да се обърнат към общината на тел.: 065 163 711 вътр. 207 – Гергана Божиновска – член на кризисния екип.

Общината ще обезпечи осигуряването на транспорт на даренията до пункта на Българския червен кръст в град Плевен, ул. „Д. Константинов”  № 23А. Допълнителна информация за пункта на БЧК можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/redcross.pleven/ .