Get Adobe Flash player

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Тържествена сесия 08 ноември 2023г

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ -Тържествена сесия 08 ноември 2023г

Днес 08 ноември 2023г., на тържествена сесия на Общински съвет – Искър и под ръководството на г-н Александър Йотков, Заместник – областен управител на Област Плевен, новоизбраните общински съветници, Кметът на община Искър и Кметовете на кметства от община Искър, положиха клетва за мандат 2023 – 2027 година и поеха ангажимент

В името на Република България, да спазват Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от община Искър, и да работя за тяхното благоденствие“.

 

В първото си слово за новия мандат г-н Иван Йолов благодари на В.И.Д. Кмета на община Искър г-жа Емилия Тончева за коректно проведените избори и постигнатите резултати от тях. Честити на всички новоизбрани общински съветници  и кметове на кметства и пожела всички да работят заедно и успешно в името на нашата община. Г-н Йолов заяви, че се надява и вярва, че всички заедно ще оправдаят доверието на гражданите и че вратите на кабинета му е отворен за всички граждани на общината.

 

Под ръководството на доайена сред общинските съветници, г-н Светослав Бординяшки, се проведе първата сесия на Общинския съвет, при следния дневен ред: избор на председател и избор на комисия за съставяне на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимоотношението му с общинската администрация.

Новият председател за мандат 2023 – 2027 г. е г-жа Илияна Миткова Йончева – Гложенска.

Пълният поименен списък на новоизбраните кметове и общински съветници:

 1. Аксиния Тодорова Ватковска
 2. Светослав Иванов Бординяшки
 3. Виолин Иванчев Иванов
 4. Емил Бочев Емилов
 5. Ивайло Цветанов Цолов
 6. Цветелин Любомиров Гетов
 7. Илияна Миткова Йончева – Гложенска
 8. Йордан Магдалинов Йорданов
 9. Мариана Пенова Иванчовска
 10. Мирослав Георгиев Шетовски
 11. Светослав Даниелов Илиев
 12. Семьон Ценов Вълов
 13. Юри Славков Илиев

 

Избрана е и 5 членен състав на комисията за съставяне на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимоотношението му с общинската администрация, а именно: г-жа Илияна Гложенска – Председател и членове: г-жа Мариана Иванчовска, г-н Емил Емилов, г-н Мирослав Георгиев Шетовски и г-н Виолин Иванов.