Get Adobe Flash player

Програми

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 2031ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 203107.03.20236
Icon of КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-2024КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-202407.03.20234
Icon of Oбщина Искър Форма чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕOбщина Искър Форма чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ28.02.20234
Icon of ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2022Г.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2022Г.28.02.20236
Icon of Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Искър и план за действие за периода 2022 – 2026 год.Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Искър и план за действие за периода 2022 – 2026 год.29.11.202215
Icon of Форма ЗЕЕФорма ЗЕЕ01.12.202137
Icon of ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Искър - 2020ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Искър - 202019.02.202143
Icon of Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - 2020Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - 202019.02.202184
Icon of Общинска Програма по ЕЕ на Община Искър- 2021-2030Общинска Програма по ЕЕ на Община Искър- 2021-203025.12.202069
Icon of Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективностГодишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност18.02.202096
Icon of ИНФОРМАЦИЯ  								ИНФОРМАЦИЯ  							ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Искър															ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Искър 18.02.202074
Icon of Общинска  програма  по EE на община Искър -2017-2020Общинска програма по EE на община Искър -2017-202014.11.201992
Icon of Форма чл.12 и чл.63 ЗЕЕФорма чл.12 и чл.63 ЗЕЕ14.11.201976
Icon of ПРОГРАМА 2019-21-Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източнициПРОГРАМА 2019-21-Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници26.09.2019152
Icon of ПРОГРАМА 2012-21-ИСКЪРПРОГРАМА 2012-21-ИСКЪР12.09.2019200