Get Adobe Flash player

Проекти на нормативни документи

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Обявление за Изменение и Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.Обявление за Изменение и Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.01.04.20243
Icon of ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАНДАТ 2023-2027 Г.ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАНДАТ 2023-2027 Г.20.11.202333
Icon of Консултации СУКонсултации СУ11.10.202325
Icon of Национална карта на социалните услугиНационална карта на социалните услуги11.10.20236
Icon of СУ-Анализ-и-предложения-Искър-2023СУ-Анализ-и-предложения-Искър-202317.02.202320
Icon of Съобщение за провеждане на обществени консултации (СУ Анализ и предложения)Съобщение за провеждане на обществени консултации (СУ Анализ и предложения)17.02.202349
Icon of ПРОЕКТ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 2031ПРОЕКТ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 203115.12.202283
Icon of ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-2024ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-202415.12.2022116
Icon of Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за предложения и становища по проекта на наредба № 34 на Общински съвет - Искър.Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за предложения и становища по проекта на наредба № 34 на Общински съвет - Искър.20.10.202248
Icon of Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. 16.09.202238
Icon of Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействиетоДоклад за цялостна предварителна оценка на въздействието16.09.202276
Icon of СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на обществена консултация за приемане на Наредба № 34...СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на обществена консултация за приемане на Наредба № 34...16.09.202247
Icon of Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...12.09.202238
Icon of Проект на НАРЕДБА № 34 за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества...Проект на НАРЕДБА № 34 за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества...26.08.202250
Icon of КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТКОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ26.08.202233