Get Adobe Flash player

Проекти на нормативни документи

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of СУ-Анализ-и-предложения-Искър-2023СУ-Анализ-и-предложения-Искър-202317.02.202311
Icon of Съобщение за провеждане на обществени консултации (СУ Анализ и предложения)Съобщение за провеждане на обществени консултации (СУ Анализ и предложения)17.02.202330
Icon of ПРОЕКТ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 2031ПРОЕКТ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022 - 203115.12.202243
Icon of ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-2024ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2022-202415.12.202265
Icon of Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за предложения и становища по проекта на наредба № 34 на Общински съвет - Искър.Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за предложения и становища по проекта на наредба № 34 на Общински съвет - Искър.20.10.202228
Icon of Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. 16.09.202218
Icon of Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействиетоДоклад за цялостна предварителна оценка на въздействието16.09.202245
Icon of СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на обществена консултация за приемане на Наредба № 34...СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на обществена консултация за приемане на Наредба № 34...16.09.202234
Icon of Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...12.09.202221
Icon of Проект на НАРЕДБА № 34 за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества...Проект на НАРЕДБА № 34 за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества...26.08.202224
Icon of КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТКОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ26.08.202220
Icon of С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в Община ИскърС П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в Община Искър14.02.202226
Icon of ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актовеОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове05.01.202247
Icon of Допълнение на наредба 1Допълнение на наредба 105.01.202234
Icon of ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКАЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА05.01.202232