Get Adobe Flash player

Проекти на нормативни документи

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Национална карта на социалните услугиНационална карта на социалните услуги11.10.20236
Icon of Spravka-po-cl.26-al.5-ot-ZNA-za-saita 2 2Spravka-po-cl.26-al.5-ot-ZNA-za-saita 2 205.11.201910
Icon of Proekt-na-NaredbaProekt-na-Naredba26.08.202218
Icon of Obiavlenie-po-26-ot-ZNA-Naredba-za-budjetaObiavlenie-po-26-ot-ZNA-Naredba-za-budjeta03.02.202019
Icon of СУ-Анализ-и-предложения-Искър-2023СУ-Анализ-и-предложения-Искър-202317.02.202321
Icon of Обявление за Изменение и Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.Обявление за Изменение и Допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.01.04.202425
Icon of Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието. 16.09.202242
Icon of Консултации СУКонсултации СУ11.10.202346
Icon of КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТКОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ26.08.202247
Icon of С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в Община ИскърС П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в Община Искър14.02.202249
Icon of Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществени консултации по приемане на Наредба № 34 ...12.09.202252
Icon of ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАНДАТ 2023-2027 Г.ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАНДАТ 2023-2027 Г.20.11.202352
Icon of Допълнение на наредба 1Допълнение на наредба 105.01.202254
Icon of ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕНПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН03.02.202056
Icon of ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА03.02.202056