Get Adobe Flash player

Проект: „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в община Искър“

Проект: „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил

за нуждите на Домашен социален патронаж в община Искър“