Get Adobe Flash player

Проект „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза…“

Качен е нов документ в секция „Наредби на ОБС„. Можете да го свалите от секцията или от бутона по долу.

ПРОЕКТ „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 2.12.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет гр.Искър, на адрес – гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38 или на следния електронен адрес: obs_iskar@abv.bg

Nabuko (37.1 MiB, 65 downloads)