Get Adobe Flash player

Наредби №20, №24 и №27

Наредбите можете да ги свалите от секцията с наредби или от линковете отдолу.

18. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър (416.0 KiB, 1070 downloads)

19. Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (270.0 KiB, 815 downloads)

20. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър (165.0 KiB, 771 downloads)