Get Adobe Flash player

ПРОМЯНА НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 3-6.4.1

ПРОМЯНА НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 3-6.4.1 пълния текст на съобщението тук